E-Stoel


De E-Stoel, een energetische stoel, (model Urim) is bedacht en  ontworpen  door Monique Timmers en Marcel Jansen.     

Deze stoel  helpt je om je gezondheid en welzijn weer te herstellen door blokkades op te heffen, je lichaam schoon te maken, te vitaliseren en je hartkwaliteiten weer te activeren.

De E-stoel is een energetische stoel die blokkades kan opheffen, je lichaam schoonmaken, vitaliseren en je hartkwaliteiten weer activeren.

E-stoel

In de rugleuning zijn  twee getalsymbolieken verwerkt die heel sterk doorwerken in het systeem van degene die op de stoel zit en in de armleuningen liggen kristallen die de werking van de getalsymbolieken  extra versterken.

Getalsymboliek

Deze getalsymboliek is de sleutel tot energetisch succes, hoewel de
getalsymbolieken uit de oude school van Pythagoras komt,  vermoed  men
dat zij veel ouder is: uit de tijd van Atlantis!
Getallen-mystiek correspondeert met de filosofie die aan alle kunst en wetenschap van
Egypte en Atlantis ten grondslag ligt.

Kristallen

De kristallen die in de armleuning worden gelegd zijn kosmisch geladen en worden in combinatie gebracht met de getalsymboliek in de rug. Hierdoor ontstaat er een matrix die ervoor kan zorgen dat je bij herhaald gebruik,  meer en meer weer in de eigen verbinding gebracht wordt en je wederom leert leven volgens je eigen Broncode, je eigen goddelijk plan en eigen blauwdruk. 

Verbinding

Zo zorgt de E-Stoel ervoor dat er weer een verbinding ontstaat tussen jouw echo in het Informatie- of  Kwantumveld en je lichaam. Ook activering van de hersenhelften m.n. de rechterhersenhelft, die in vergelijking met de linker helft vrijwel bij veel mensen te weinig ontwikkeling heeft gekregen. Dit  is een wezenlijk onderdeel  zodat je weer de verbinding aan kunt gaan  met de hogere dimensies ipv enkel met je denken. De linker- (ratio) en rechterhersenhelft (emotie) kunnen  vervolgens  beter  gaan samenwerken. Soms is dit zelfs te ervaren  in de vorm van een soort correctie of rechtzetting in je hoofd of lichaam. Sommige mensen geven aan dat ze het idee hebben dat het skelet wordt geharmoniseerd of dat ze letterlijk ‘rechtgezet’ worden.

Zielskracht

Verder stimuleert hij vrede, eigenliefde en komt er vooruitgang doordat de zielskracht steeds meer door je heen kan gaan stromen. De E-Stoel zorgt ervoor dat je steeds meer afgestemd bent op de universele wijsheid en het Informatieveld. Het verleden, heden en toekomst kunnen door regelmatig gebruik  van alle programma’s weer met elkaar verbonden worden door de macht van de alwetendheid.

Herstellend

De E-Stoel biedt je de kans om je lichaam te ondersteunen bij een herstelproces of om sluimerende onbalans in fysiek opzicht, te herstellen. Metingen gedaan door therapeuten  laten zien dat de stoel een herstellend effect heeft op beschadigde cellen, ongeacht waar die cellen zich bevinden of in welke mate ze beschadigd of gestrest zijn.
De E-Stoel vitaliseert, maakt schoon en verhoogt de trillingen van de cellen, chakra’s en de acupunctuurpunten. Het lost blokkades op en stimuleert de verbindingen met de lichtlijnen in het universum. Hierdoor wordt de organisatie van het lijf en de menselijke evolutie wederom vernieuwd. We ervaren dit als heling, en een soort vernieuwing van cellen.

Bij kinderen onder de 3 jaar, is het goed als ze op schoot bij moeder zitten. De energie van moeder en kind zijn nog heel erg op elkaar afgestemd en E-Stoel stemt vanzelf af op het juiste vibratiepatroon, zowel bij de moeder als bij het kind.

De Energie wordt in ongeveer 20 minuten hersteld.  Meestal  zul je ervaren dat een of twee keer per week  een  zit in de stoel nemen al genoeg is.
Meestal wordt de E-Stoel ingezet na een  natuurgeneeskundige behandeling waardoor deze nog een extra dimensie krijgt.