Emy Heijnen


Emy Heijnen, kindertolk, babycoach, systeemopsteller,...Het doet me plezier dat u deze site bekijkt waardoor we al een beetje kennis met elkaar kunnen maken.
Mijn meisjes-en werknaam is Emy Heijnen, ben getrouwd, heb schatten van kinderen en werk met veel passie aan mijn levensopdracht.
Vanuit deze passie volgde ik aanvankelijk een pedagogische opleiding om te gaan genieten in en van het “onderwijzen”.

Om vervolgens te ontdekken dat ik specifiek kinderen wilde ondersteunen in hun ontwikkeling, waarbij deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend verliep. Zo belandde ik uiteindelijk in het werkveld van de logopedie.
Werkte veel jaren als logopediste, docente aan de hbo-opleiding voor logopedie en als gezinstherapeut in gezinnen met jonge dove kinderen om vervolgens daar het belang te ontdekken van totale communicatie.

Op elk vlak in de mens is communicatie van bijzondere waarde, m.n. voor zijn uiteindelijk functioneren en voor zijn gezondheid.
Volgde vanuit dat inzicht en die levenservaring een opleiding voor toegepaste kinesiologie om me daarna meer te verdiepen in een holistische opleiding voor natuurlijke geneeswijzen, volgens de psychosofia, waarin het goddelijk wezen van de mens centraal staat.

Ik leerde bewust op zoek te gaan naar de verbinding van mens tot mens, van ziel tot ziel en van geest tot geest, waarin men met elkaar de goddelijk liefde ontmoet die helend werkt op alle gebied. Voor mij de essentie van communicatie en ontwikkeling.

Als aanvulling deed ik een opleiding tot systemische opsteller vanuit de visie dat alles in het leven, in de mens en in het systeem met elkaar in verbinding staat. Zo ook is gezondheid en ziek-zijn niet iets dat op zich zelf staat maar altijd een verbinding heeft met de rest van ons wezen.

Om daarmee nog makkelijker en directer te communiceren volgde ik de opleiding tot kindertolk om te kunnen werken met de methodiek van het Fluisterkind , sinds kort veranderd in Present Child. Als aansluiting bij dit alles en om een nog betere start te kunnen waarborgen voor de ontwikkeling van de mens volgde ik de opleiding tot babycoach.

Mijn doel dat zich door al mijn opleidingen steeds duidelijker manifesteert, door mijn kennis, ervaring maar ook door me meer en meer te durven te verbinden en te vertrouwen op het innerlijk weten, is om aan het begin van het leven mensen bij te staan om al hun eigenheid en puurheid bewust te zijn of worden en dit zo lang mogelijk te leren behouden.

Hiervoor werk ik intensief samen met ouders die een intensieve kinderwens hebben, maar ook natuurlijk met ouders van reeds geboren kinderen.

Vanuit het werkveld en vanuit de verbinding met mezelf, heb ik al deze achtergronden met elkaar in verbinding gebracht en er een eigen methodiek van samengesteld: die van het “natuurlijk-zijn”. Hierin kan ik mijn oude passie van doceren weer kwijt en mensen in beweging zetten om te leren communiceren met hun eigen (gezonde of zieke) wezen.

Ik ben echtgenote en moeder, houdt van communiceren met mensen, natuur, muziek, waarbij zingen en speelsheid mijn passie heeft.

Ik laat me raken door het leven, waarmee ik me verbind.
Doe jij mee?
Dan laat je ook raken!
Gewoon omdat ook jij een gezond, schitterend, briljant, krachtig en succesvol mens mag en kunt zijn.
Mocht je geïnteresseerd zijn, wil je meer weten of wil je een afspraak maken neem dan contact op met “Communicatum”

Terhagen 1 B
6181HR te Elsloo
046-4280064

Registertherapeut LVNG / RBCZ®, TCZ, S.C.A.G.