Natuurlijk Zijn


Cursus “Natuurlijk Zijn”

Vanaf jan 2016 start de trainingscyclus; “Natuurlijk Zijn”.

Regelmatig zijn we als mens in welke functie of hoedanigheid dan ook, getekend door een pijnlijk, soms moeilijk verleden. We voelen dat dan als “zwaar, pijnlijk, emotioneel of welke andere benaming die we er voor kunnen bedenken, dan ook. Soms blijft het bij een naar gevoel, een ander keer voelen we ons en zijn we er ziek van.
Wanneer je je niet fijn voelt, of het moeilijk hebt om welke reden dan ook, kortom niet in staat bent tot het leiden van dat leven dat je ergens diep van binnen weet te kunnen leven , dan zoek je, bewust of onbewust, naar opheldering zodat je meer inzicht kunt krijgen in het waarom van je functioneren in je leven. Helaas lijkt het er op dat we eerst een hoop drama in ons leven moeten doorlopen om er achter te komen wie je bent en wat je nou werkelijk te doen staat. De kwetsuren in ons leven echter zijn er niet voor niets. Uiteindelijk helpen ze ons om de weg naar binnen te gaan, om je af te vragen wat al die problemen en /of ziektes die je ervaart je te vertellen hebben. Als je eerlijk en met volle interesse op zoek wil gaan naar oplossingen dan kun je verbaasd worden over de perfecte antwoorden die je ahv al je problemen dan toch ook weer net door je lichamelijke en of psychische en emotionele ongemakken zult kunnen vinden. het doel van de jaartraining is om te leren ontdekken en te leren ervaren wie je werkelijk bent en wat je nu te doen hebt bij welk ongemak dan ook.

De jaartraining Natuurlijk -Zijn is een trainingsjaar, waarin je vooral jezelf leert kennen middels theorie maar ook middels praktische ervaringen. Er wordt vooral uitgegaan van de Psychosofia (wijsheid van geest) waarnaast ook elementen van verschillende methodieken worden toegepast o.a.: toegepaste kinesiologie, systemisch werk, PresentChild energetisch werk enz. worden ingevoegd.
Ahv de theorie gaan we een traject in dat je toetst aan de dagelijkse dingen in je leven en leer je de ervaringen in en aan jezelf te ontdekken en er vorm aan te geven.
Het maakt je bewust van wie je als mens in de kern bent, wie je na al die jaren geworden bent en hoe je weer kunt leren om je ware zelf te kunnen gaan leven. Op die weg kijken we naar dat wat je belemmert om je ware zelf te kunnen zijn en proberen we met meer gemak en genot het leven aangenamer te maken.
Niet de ziekte of het onheil is je echte levenslot, maar zeker ook de manier waarop jij met je levenslot omgaat.
Het is een holistische manier van werken aan jezelf waarin je de normale levensprocessen volgt.

Je leert op een holistische manieren te communiceren met je lichaam, met je ziel en met je geest , waarbij je leert ontdekken wat je innerlijke impuls (geest) je als raadgever aanreikt. Die innerlijke impuls kan je sturende kracht zijn en worden in het dagelijks leven waarbij je denken het geheel kan ondersteunen en vervolmaken maar niet als belangrijkste ingeving wordt gezien en ervaren. Leven en werken vanuit je innerlijke impuls, vanuit wijsheid van geest, maakt je tot een volledig liefdevol, goed en wijs mens. Een mens die tevreden is met zich zelf en met zijn wereld om hem heen. dat leidt tot een werkelijke ontmoeting met de mens die je in de kern bent.

Anders gezegd:
Het is een mooie en handzame methodiek om werkelijk jezelf te leren worden.
Het geeft je een andere kijk en inzicht op klachten, zowel lichamelijke als psychisch/emotionele klachten, maar zeker ook een andere manier om deze aan te pakken.
Het vraagt een open houding, zonder oordeel te zijn en jezelf en de ander volledig accepteert zoals het is.

Het is een feest om zo te kunnen leven! Het geeft liefde, vrijheid, maar ook liefdevolle verbondenheid, blijdschap en creatie, waarmee we zelf verantwoordelijk leren worden over hoe we onze wereld vormgeven voor ons zelf maar ook in relatie tot de ander.

Voel je uitgenodigd om je zelf te hernieuwen en zo op weg te gaan om je pure “IK” te mogen leren ontmoeten.

Het betreft 9 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.30 uur verdeeld over 9 maanden.
Kosten : 100 euro per keer inclusief paper, koffie/thee, fris. Lunch moet je zelf meenemen.
info: