Toegepaste Kinesiologie


spiertest foto, toegepaste kinesiologieKinesiologie is een methode waarbij allerlei vormen van stress welke zich in het lichaam heeft vastgezet, wordt opgespoord. In ons lichaam zijn alle ervaringen uit het verleden, alles wat ooit tegen ons gezegd is en alle overlevingspatronen, gedachten en gevoelens opgeslagen in onze cellen. Al onze cellen hebben een formidabel celgeheugen.

Hoewel we er ons soms niet bewust van zijn, speelt dit celgeheugen een grote rol in het heden en bepaalt onbewust ook onze reacties.Vooral in stressvolle situaties die ons doen denken aan vroegere gebeurtenissen, speelt dat geheugen ons parten en verhindert het ons soms om op een adequate manier te reageren. Niet verwerkte emoties die in dat geheugen zitten zijn grote energievreters in ons leven.

Tijdens een kinesiologie-sessie sporen we via zachte spiertesten deze onafgewerkte zaken of blokkades op zodat we de mogelijkheid scheppen om deze onbalans te deblokkeren en positief te kunnen veranderen. Je leert de problemen juist te zien, ze te benoemen en een plaats te geven zonder je er volledig door te laten meeslepen en de controle over jezelf te verliezen.

Via de spiertest vertelt het lichaam ons waar we vastzitten en hoe we dit kunnen aanpakken. Spieren reageren immers op emoties : denk maar aan een gespannen nek, opeengeklemde kaken of knikkende knieën, een knoop in je maag en hartkloppingen. Bij negatief beladen momenten is er een andere spierreactie dan bij een positieve situatie.

In de kinesiologie gaan we ervan uit dat stress die niet afgebouwd wordt, zich uiteindelijk vastzet in het lichaam in de vorm van bv.ziekte en ongemak. Via toegepaste kinesiologie ga ik op zoek naar de dieperliggende oorzaak van deze problemen en corrigeer deze op een eenvoudige en zachte manier o.a. door acupressuur, reflexologie, oogbewegingen, affirmaties, ademhaling, klank, …, al naargelang wat jouw lichaam op dat moment nodig heeft. Door het werken met het lichaam kunnen we angsten, verkrampingen en oude overlevingsmechanismen op een diep niveau loslaten.

Als cliënt bepaal je zelf waaraan je wil werken. Als natuurkundig-therapeut ben ik enkel de tolk die je begeleidt om naar de taal van je lichaam te leren luisteren en naar het verhaal dat er onder ligt.
Kindertolk Energetisch coach |www.communicatum.nlDit kan een eerste stap betekenen om te verduidelijken waarom bepaalde problemen een groot deel van je leven beheersen.

Het uiteindelijk doel is bewustwording, een gevoel van welzijn en gezondheid en de mogelijkheid te beschikken over al onze mogelijkheden en talenten. Daardoor kunnen we de verantwoordelijkheid voor ons leven beter opnemen.